ที่เที่ยว ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

Post date:

Author:

Category:

ชุมชนบ้านท่าแร่ สร้างแบบสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงาม แห่งเมืองภาคอีสาน

ชุมชนบ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร มีเป็นผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับผังเมืองในประเทศแถบตะวันตก และมีบ้านเรือนสร้างแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่เรียงรายอยู่สองข้างทางถนนสายหลักของหมู่บ้านอย่างสวยงาม

ส่วนที่ตั้งชุมชนบ้านท่าแร่ ตั้งอยู่ตำบลท่าแร่ เป็นชุมชนเก่าเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2427 เป็นชุมชนที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทยไทย เดิมทีชาวท่าแร่เป็นชาวคริสตังที่อพยพมาจากตัวเมืองสกลนครอีกฝั่งของหนองหาร มีทั้งชาวญวนและชาวไทยญ้อ 

ในชุมชนท่าแร่ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชื่อว่า อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ เพื่อระลึกถึงการใช้เรือและแพในการอพยพจากตัวเมืองสกลนครมาตั้งถิ่นฐานใหม่ยังบ้านท่าแร่

ช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนชาวคริสต์บ้านท่าแร่จะจัด ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส โดยเชื่อว่าดาวเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู

  มีกิจกรรมให้ได้ชมและร่วมสนุกอีกมากมายตลอดช่วงการจัดงาน พลาดไม่ได้เลยกับสถานที่เที่ยว ชุมชนท่าแร่ แห่งนี้

แนะนำ ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา วัดหลวงพ่อโต วัดสรพงศ์  และ ที่เที่ยว ภูลังกา ชม ทะเลหมอก สุดฟิน วิวปัง

ที่อยู่ : ถนนนิตโย ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

พิกัด :https://goo.gl/maps/i5AhJXH3B3iKjz5ZA

เบอร์โทร :+66 4271 1272

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม

INSTAGRAM

Related Posts

มากกว่า