ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์  เยือน ปราสาทหินพนมรุ้ง อารยธรรมขอมโบราณ

Post date:

Author:

Category:

ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง  หลายร้อยปี ทางภาคอีสาน

ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้ว บริเวณที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งอาจเคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถานพื้นถิ่นมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นเป็นปราสาท

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ซึ่งสันนิษฐานว่าก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 ทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเดินชมไป ฟังเรื่องราวของสถานที่ไป ภายในวันเดียวเที่ยวไม่ทั่วจริงๆ  เพราะมีประวัติและเรื่องราวน่าสนใจมากมาย

หากใครได้ไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เที่ยวบุรีรัมย์ 2023 เราแนะให้ลองไปเดินเที่ยวชมกันนะ เพราะด้วยเนื้อที่ที่กว้างขวาง และมีสิ่งสวยงามในอดีตที่ยังคงอยู่ให้เราชม พร้อมกับประติมากรรมชื่อดัง หนึ่งเดียวในโลกอย่าง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ อีกด้วย

ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์จะลอดผ่านประตูทั้ง 15 บานพอดีที่ปราสาทหินพนมรุ้งนั้น จะเกิดทุกๆ ปี ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 5-7 มีนาคม, 3-5 เมษายน, 8-10 กันยายน และ 5-7 ตุลาคม ค่ะ ทำให้เกิด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่จัดขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วย โดยมีความเชื่อกันว่า การรับแสงอาทิตย์ที่พาดผ่านศิวลึงค์ซึ่งตั้งอยู่กลางปราสาท เป็นการเสริมพลังชีวิต และความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเป็นโบสถ์พราหมณ์ใน ศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือ พระศิวะ เป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือน เขาไกรลาส ที่ประทับของพระศิวะนั่นเองค่ะ โดยสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้หันมานับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้ จึงได้รับการดัดแปลงเป็น วัดมหายาน

ชื่อ “ปราสาทพนมรุ้ง” เป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ คำว่า “พนมรุ้ง” ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก ที่พบที่ปราสาทแห่งนี้จารึกพนมรุ้ง หลักที่ 2 หลักที่ 4 และ K10900 จารึกว่า พนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถาน ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บ้าน เมือง ปราสาทแห่งนี้รู้จักกันครั้งแรก ตามที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงคือ บันทึก ของ Etienne Aymonier ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2428 ตีพิมพ์เป็นบทความใน พ.ศ.2445

ปี พ.ศ.2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จมาที่ ปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสานและเสด็จอีกครั้งในปี พ.ศ.2472 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และปี พ.ศ.2503-2504 ได้ดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้ง

ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis คือ การนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่างเดิม) เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2531 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน 

แนะนำ ที่เที่ยวจังหวัดขอนแก่น วัดพระพุทธบาทภูพานคำ และ สถานที่เที่ยวจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนม วัดสวย

ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

  • ที่อยู่ : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • พิกัด : https://g.page/Panomrung?share
  • เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.
  • ค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท / สำหรับรถยนต์ 50 บาท
  • โทร : 0-4466-6251
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Ensemble.of.Phanom.Rung

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม

INSTAGRAM

Related Posts

มากกว่า