รีวิว สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย เจดีย์เก่าสมัยขอม แห่งเมืองยโสธร

ที่เที่ยวจังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยว ยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว ยโสธร  พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม ในจังหวัดยโธร ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ตั้งอยู่ในทุ่งนา โดยได้ก่อตั้ง ก่ออิฐถือปูน ภาพ แหล่งท่องเที่ยว

ยโสธรภาพ แหล่งท่องเที่ยว ยโสธรรูปทรงของพระธาตุมีลักษณะเป็นก่องข้าว ที่ชาวยโสธรนับถือ

และ เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก โดยชาวยโสธรจะมีความเชื่อกันว่า สถานที่ท่องเที่ยวยโสธร ถ้ากระทำเช่นนี้ ยโสธรที่เที่ยว จะทำให้ฝนแล้งในปีนั้น และบริเวณพระธาตุก่องข้าวน้อย ยังคล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ อีกด้วย

แนะนำ ที่เที่ยวยะลา อัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอก อัญมณีแห่งเมืองเบตง และ ที่เที่ยว วัดสวย วัดพระบรมธาตุสวี ชุมพร 

Exit mobile version