หน้าแรกจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

ที่เที่ยว สักการะ พระธาตุลำปางหลวง เมืองลำปาง 

จุดเช็คอิน พระธาตุลำปางหลวง เจดีย์เก่าแก่โบราณแห่งเมืองล้านนา ทางภาคเหนือ เขาว่ากันว่า ถ้าไปเยือนที่ไหนแล้ว  ก็ต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนั้น เพื่อขอความเป็นสิริมงคล และถ้ามา ลำปาง ก็ต้องมา สักการะ พระธาตุลำปางหลวง ทางภาคเหนือ ที่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนี้กัน นอกจากนี้ ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลูอีกด้วยนะ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พระธาตุลำปางหลวง นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม ที่สำคัญคือมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 แล้ว เจดีย์นั้นจะเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพุกามล้านนา เพราะมีการปิดทองจังโกคล้ายแบบพุกาม เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้ ภายในวัดก็จะมี วิหารกู่พระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ท้ายวิหารหลวง ภายในมีพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทอง ซึ่งหล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2019 กู่นี้เคยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2106 หลังจากที่เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ใต้ปกครองของเมียนม่าค่ะ ทำให้กู่เป็นแบบผสมระหว่างหลังคาลาดกับหลังคาลดชั้น รวมทั้งลวดลายต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศิลปะในช่วงเวลานั้น ไฮไลท์สำคัญของการมาที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ก็คือการได้ชม มหัศจรรย์เงาพระธาตุ และ พระวิหารในมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะ ไหว้พระเสร็จแล้ว...